Onderzoekskalender

2018

januari - maart

Verwachte publicaties
• De stem van de leerling over extra ondersteuning
• Governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs
• Juridisch perspectief op de governance van de samenwerkingsverbanden

In uitvoering:
→ Inzet arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het vo
Contextanalyse beleidsdiscussie en -ontwikkeling Passend onderwijs
→ Leerlingen met Syndroom van Down in passend onderwijs

april - juni

juli - september

Verwachte publicatie
Leerlingen met Syndroom van Down in passend onderwijs

In uitvoering:
→ Inzet arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het vo

oktober - december

2019

januari - maart

april - juni

juli - september

Verwachte publicatie
• Inzet arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het vo

oktober - december

 

2020

januari - maart

april - juni

juli - september

oktober - december