Onderzoekskalender

2018

januari - juni

Verwachte publicaties
• De stem van de leerling over extra ondersteuning
• Doorstroom pro-mbo
• Geïntegreerde voorzieningen vo
• Governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs
• Juridisch perspectief op de governance van de samenwerkingsverbanden
• Juridische aspecten zorgplicht
• Kengetallen; analyses mbo-instroom
• Sectorrapport mbo
• Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs #4
• Voortgangsonderzoek opting-out lwoo: Verder met nieuw beleid lwoo

In uitvoering:
Contextanalyse beleidsdiscussie en -ontwikkeling Passend onderwijs
Inzet arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het vo
→ Leerlingen met Syndroom van Down in passend onderwijs
→ Verschillen in en scenario’s voor basisondersteuning in passend onderwijs

juli - december

Verwachte publicatie
• Kengetallen; factsheet 3

Leerlingen met Syndroom van Down in passend onderwijs

In uitvoering:
→ Inzet arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het vo

2019

januari - juni

Verwachte publicatie
• Monitor mbo
• Monitor samenwerkingsverbanden
• Monitor scholen
• Inzet arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het vo
• Kengetallen; factsheet 4
• Sectorraport so/sbo
• Vervolgmeting opting out
• Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs #5

In uitvoering:
→ Inzet arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het vo

 

juli - december

 

Verwachte publicatie
• Monitor gemeenten

 

2020

januari - juni

Verwachte publicatie
• Contextanalyse eindrapport
• Secundaire analyses

 

juli - december