Onderzoekskalender

2015

2016

januari - maart

april - juni

juli - september

oktober - december

Verwachte publicaties
• Casuïstisch onderzoek
• Journalistiek onderzoek: de bomen en het bos
• Tussenrapportage opting-out lwoo
• Monitor ondersteuningsaanbod
• Secundaire analyses
• Thematische casestudie: rol en aanbod lerarenopleidingen
• Thematische casestudie: positie van sbo en (v)so

In uitvoering:
Integrale cases
Contextanalyse beleidsdiscussie en -ontwikkeling Passend onderwijs
Thematische casestudie: Keuzevrijheid ouders binnen Passend onderwijs
Monitor bureaucratie scholen
Monitor oudertevredenheid
Monitor gemeenten
Monitor samenwerkingsverbanden
Monitor mbo
→ Praktijkgericht onderzoek: De stem van de leerling!
Praktijkgericht onderzoek naar de verdeling van middelen voor extra ondersteuning

2017

januari - maart

april - juni

Verwachte publicaties
• Context analyse
• Casuïstisch onderzoek
• Monitor SWV 

Monitor MBO
• Monitor gemeenten
• Monitor bureaucratie scholen
• Monitor oudertevredenheid
• Praktijkgericht onderzoek naar de verdeling van middelen voor extra ondersteuning
• School-klas-leerling

In uitvoering:
Contextanalyse beleidsdiscussie en -ontwikkeling Passend onderwijs
Integrale cases
→ Praktijkgericht onderzoek: De stem van de leerling!
Thematische casestudie: de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp
Thematische casestudie: het onderwijs aan en de ondersteuning van leerlingen met een visuele of auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis
Voortgangsonderzoek opting-out lwoo

juli - september

oktober - december

Verwachte publicatie
Eindrapport Opting out lwoo
• Thematische casestudie: de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp
Thematische casestudie: het onderwijs aan en de ondersteuning van leerlingen met een visuele of auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis

In uitvoering:
Integrale cases
Contextanalyse beleidsdiscussie en -ontwikkeling Passend onderwijs
Voortgangsonderzoek opting-out lwoo

2018

2019

2020