Onderzoekskalender

2018

2019

januari - juni

Verwachte publicaties
• Basisondersteuning
Monitor mbo
• Monitor samenwerkingsverbanden
• Monitor scholen
• Inzet arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het vo
• Vervolgmeting opting out lwoo
• Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs #5

In uitvoering:
→ Inzet arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het vo

juli - december

Verwachte publicaties
• Kengetallen; factsheet 4
• Sectorraport so/sbo

2020

januari - juni

Verwachte publicaties
• Monitor gemeenten

• Contextanalyse eindrapport
• Secundaire analyses
• Eindrapport

juli - december