Passend onderwijs in het MBO: tussenbalans

Icoon - Publicatie
basisondersteuning
beroepspraktijkvorming
BPV
examinering
ondersteuningsaanbod
onderwijsovereenkomst
OOK
SMAL-BREED
toelatingsbeleid
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

De impact van passend onderwijs is groter dan de meeste mbo’s in 2014 hadden voorzien. Toen verwachtten de meeste instellingen nog dat het slechts tot beperkte veranderingen zou leiden. Dat constateert het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen na de balans van twee jaarpassend onderwijs in het mbo te hebben opgemaakt. Ruim driekwart van de mbo’s heeft het beleid aangepast. Zo is er meer oog voor de ondersteuning die studenten behoeven en zijn docenten en mentoren daar meer bij betrokken.