Uitnodiging focusgroep basisondersteuning

Icoon - Bericht

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan groepsgesprekken over de voor- en nadelen en verwachte effecten van ofwel het landelijk vaststellen van het niveau van basisondersteuning, ofwel de invulling overlaten aan het veld en het begrip basisondersteuning uit de wet halen.

U kent wellicht de landelijke evaluatie passend onderwijs. In deze vijfjarige evaluatie probeert een consortium van onderzoeksinstellingen vast te stellen wat de impact is van de invoering van passend onderwijs. Wij voeren daarvoor een aantal deelprojecten uit over diverse onderwerpen die voor passend onderwijs van belang zijn. De uitkomsten van dit onderzoek kunt u volgen op www.evaluatiepassendonderwijs.nl.

Een van die deelprojecten gaat over de basisondersteuning en wordt uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van OCW. De aanleiding is dat in de Tweede Kamer vragen zijn gesteld over het functioneren van de basisondersteuning en over de (on)wenselijkheid van verschillen in aard en niveau van de basisondersteuning tussen samenwerkingsverbanden. Op http://evaluatiepassendonderwijs.nl/onderzoek/onderzoeksplannen/verschillen-en-scenarios-basisondersteuning-passend-onderwijs/ kunt u lezen hoe dit onderzoek is opgezet. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en Oberon.

In het kader van dit onderzoek organiseren wij enkele groepsgesprekken over de voor- en nadelen en verwachte effecten van ofwel het landelijk vaststellen van het niveau van basisondersteuning, ofwel de invulling overlaten aan het veld en het begrip basisondersteuning uit de wet halen.

Het gaat om de volgende vier groepen betrokkenen:

  • directeuren samenwerkingsverbanden en schoolbestuurders op 22 maart van 11.00 tot 13.00 uur
  • ouders, intern begeleiders en zorgcoördinatoren op 22 maart van 14.00 tot 16.00 uur
  • woordvoerders onderwijs of fractiemedewerkers van de Tweede Kamer op 27 maart van 11.00 tot 13.00 uur
  • leden van sectorraden, inspectie en ministerie OCW op 27 maart van 14.00 tot 16.00 uur

Indien u belangstelling hebt voor deelname aan een van deze groepsgesprekken, kunt u zich aanmelden vóór 15 maart 2018 via onderstaand e-mailadres.

Alle groepsgesprekken vinden plaats bij Oberon, Slachtstraat 12, 3512 BC Utrecht.

We presenteren in deze bijeenkomsten ook de uitkomsten van een analyse van ondersteuningsplannen van samenwerkingsverbanden en schoolondersteunings­profielen van scholen.

Download hier deze uitnodiging.

 

Margriet Heim
projectleider

Kohnstamm Instituut
Roeterstraat 31
1018 WB Amsterdam
020 – 5251383
mheim@kohnstamm.uva.nl
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl