Digitaal panel

We willen de verschillende actoren uit de praktijk graag betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de onderzoeksprojecten. Hiervoor hebben we het  digitale panel in het leven geroepen. Geïnteresseerden kunnen op deze manier met de onderzoekers meedenken.

Hoe vaak?
Minimaal twee keer per jaar zullen wij het digitale panel benaderen met een vraag. Deelname is geheel vrijblijvend. De onderzoekers gebruiken de input van het digitale panel voor de verschillende onderzoeken uit het evaluatieprogramma.

Ook kan het voorkomen dat de onderzoekers specifieke informatie van het panel willen vragen, bijvoorbeeld over de werking van de zorgplicht. In dit geval worden alleen de panelleden benaderd die hun interesse voor dit beleidsthema bij inschrijving hebben aangegeven.

Inschrijven
Wilt u meedenken over het onderzoek, bijvoorbeeld bij het opstellen van onderzoeksinstrumenten, het reflecteren op uitkomsten of het inbrengen van actuele vraagstukken? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan ons digitale panel.

Deelnemers
Inmiddels hebben zich ruim 170 deelnemers aangemeld voor het digitale panel. Het panel bestaat uit een brede vertegenwoordiging, waaronder: leerlingen, ouders, werknemers uit scholen en samenwerkingsverbanden, en vertegenwoordigers van gemeenten en jeugdhulp.