Zoekresultaten voor: mbo

Doorstroom naar het mbo en succes in het mbo van jongeren uit praktijkonderwijs, vmbo-b en vso
...naar het mbo de koninklijke weg om een startkwalificatie te behalen. Vanuit het vmbo-b gaat gemiddeld 92% naar het mbo. Vanuit het vso stroomt bijna 41% door naar het mbo;...


Doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo
...uit het praktijkonderwijs laten zien dat 40-45 procent van de leerlingen doorstroomt naar het mbo. Deze doorstroom naar het mbo staat nu niet als doel van het praktijkonderwijs in de...


Monitor mbo
...op verschillende niveaus worden opgehaald. Benadering van College van Bestuur mbo-instelling Contactpersonen binnen mbo-instelling op verschillende niveaus (beleid, management, uitvoering) Schriftelijke enquête (email/web-enquête) Bijeenkomsten (2-3) met vertegenwoordigers uit mbo-veld ter...


Mbo
...opleiding de extra ondersteuning te bieden die nodig is- en daarmee of passend onderwijs in het mbo slaagt of niet. Zorgplicht in het mbo wat is dat nu precies? Onder...


Passend onderwijs in het mbo: tussenbalans
...het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen na de balans van twee jaarpassend onderwijs in het mbo te hebben opgemaakt.Ruim driekwart van de mbo’s heeft het beleid aangepast. Zo is er meer...


Passend onderwijs in het mbo: 3e meting
...in het mbo. Dit rapport is als bijlage bij de kamerbrief ‘Passend onderwijs in het mbo en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het mbo en hoger onderwijs’ op 30 augustus...


Samenvatting sectorrapport mbo
Lees hier de samenvatting van het sectorrapport mbo. In de mbo-monitor wordt gekeken naar de activiteiten die de mbo-instellingen ondernemen om de passend onderwijs doelen te bereiken. Worden de doelen...


Sectorrapport passend onderwijs mbo
In veel opzichten heeft passend onderwijs in het mbo een ander karakter dan in het primair en voortgezet onderwijs. Zo kent het mbo geen regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en bestaat...


Integrale casestudies Passend onderwijs
...in het mbo. Deelnemende samenwerkingsverbanden po en vo, en mbo-instellingen worden vijf jaar gevolgd. Het doel is om te zien hoe passend onderwijs werkt: hoe gaat de samenwerking, wat wordt...


Beschrijving van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs
...de zorgplicht; rol en taak van samenwerkingsverbanden en mbo-instellingen; realisatie van dekkend aanbod, rol van schoolondersteuningsprofielen daarbij; nieuwe vormen van toewijzing van extra steun; werking van ontwikkelingsperspectieven (en voor mbo-onderwijsovereenkomsten);...