Agenda focusgroep passend onderwijs

Agenda focusgroep passend onderwijs

De bijeenkomst voor beide thema’s is op vrijdag 19 oktober bij Oberon in Utrecht (Slachtstraat 12)

 • 09.30 – 09.45 uur inloop met koffie & thee
 • 09.45 – 11.15 uur thema Positie Ouders
 • Korte pauze
 • 11.30 – 13.00 uur thema Zorgplicht & Thuiszitters
 • Aansluitend lunch (tot 13.30 uur)

Vragen die centraal staan:

Positie Ouders

 • Hebben ouders voldoende invloed op het aanbod? (bijv. via deelname OPR en MR)
 • Krijgen ouders altijd een passend aanbod? (geen kinderen tussen wal en schip)
 • Hebben ouders voldoende vrijheid van schoolkeuze?
 • Weten ouders voldoende over hun rechten en plichten?
 • In hoeverre ervaren ouders bureaucratie?
 • In welke mate wordt van bemiddeling door consulenten en van formeel bezwaar gebruik gemaakt, in wat voor soort gevallen?

Zorgplicht

 • Leidt de zorgplicht tot de beoogde effecten (zoals voorkomen van dwalende ouders en terugdringen thuiszitten)?
 • Heeft zorgplicht betekenis voor ouders?
 • Werkt zorgplicht juridisering in de hand?
 • Wat weten we over hoe scholen de zorgplicht hanteren?
 • Heeft doorzettingsmacht zin?

Thuiszitters

 • Zijn de definitie- en registratieproblemen nu opgelost?
 • Neemt thuiszitten toe of af, waardoor? Hoe verhoudt zich dat tot het aantal vrijstellingen van de leerplicht?
 • Hoe realiseerbaar is voor elke leerling een passende plek organiseren/is nul thuiszitters een haalbare ambitie?
 • Heeft passend onderwijs iets voor thuiszitters betekend/verbeterd?
 • Hoe belangrijk is de (doel)groep thuiszitters in het geheel van passend onderwijs?