CED

CED logo

CED-Groep is een ISO-gecertificeerde organisatie die door middel van onderzoek en educatieve dienstverlening een bijdrage wil leveren aan de verbetering van het onderwijs. Deze bijdrage komt tot uitdrukking in een kwalitatief hoogwaardige, actuele en innovatieve dienstverlening vanuit een financieel-economisch gezonde not-for-profit organisatie. De werkzaamheden van CED-Groep zijn te categoriseren als onderzoek, ontwikkeling van onderwijsmethoden, onderwijskundig advies, organisatieadvies, scholing en begeleiding en richten zich op  primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en speciaal onderwijs in het hele land. Het onderzoek van CED-Groep voldoet aan wetenschappelijke standaarden en is altijd relevant voor de onderwijspraktijk.. De combinatie van praktische onderwijsadvisering en wetenschappelijk onderzoek zorgt voor een brede expertise die een brugfunctie kan vervullen tussen theorie, beleid en praktijk.

Bezoek de website.

 

Contactpersoon

CED - Hoeven, Jose van der_groot

Dr. José van der Hoeven
j.vanderhoeven@cedgroep.nl
06 124 314 34

 

Contactinformatie
CED Groep
Dwerggras 30/Postbus 8639
300g AP Rotterdam
010 407 1599

 

Andere betrokken onderzoekers

CED - Heleen van der Stege foto_groot
Dr. Heleen van der Stege
h.vanderstege@cedgroep.nl

 

CED - Linden, Corien van der_groot
Drs. Corien van der Linden
c.vanderlinden@cedgroep.nl