Draagt passend onderwijs bij aan de begeleiding van mbo-studenten met een ondersteuningsbehoefte in de beroepspraktijkvorming?

Icoon - Bericht

De stage en de overgang naar werk zijn voor veel mbo-studenten met een ondersteuningsbehoefte een struikelblok in de opleiding. Echter, passend onderwijs kan ook in de beroepspraktijkvorming bijdragen aan de succesvolle begeleiding van die studenten. Een in de praktijk ontwikkelde en beproefde methode hiervoor is de Transitieroute. Het is een individueel maatwerktraject dat een jaar voor afstuderen begint en een jaar na afstuderen eindigt. Een gezamenlijke aanpak van betrokkenen kan leiden tot een succesvolle transitie.

Lees het volledige antwoord op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het antwoord is tot stand gekomen in samenwerking met Ton Eimers (KBA Nijmegen) en José van der Hoeven (CED-Groep) en is deels gebaseerd op onderzoek uit de landelijke Evaluatie Passend Onderwijs.

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.