Eindsymposium

Evaluatie Passend Onderwijs onderzocht sinds 2015 de invoering en ontwikkeling van passend onderwijs. Op 27 mei 2020 werd dit onderzoek afgerond en werden de eindresultaten gepresenteerd tijdens een online symposium. Het eindsymposium was toegankelijk voor de betrokken partijen uit de onderzoeken en vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, sectorraden, kennisinstituten en de Rijksoverheid.

Nu zijn alle presentaties en opnames voor iedereen beschikbaar op onze website. Tijdens de verschillende online themasessies konden de deelnemers vragen stellen via de chat. De meest gestelde vragen zijn beantwoord door de onderzoekers en leest u hier per thema.

Q&A eindsymposium

Presentaties

Opnames