Ouders

Zijn die 'ouders' die 75% wel, 25% niet tevreden zijn nu alle ouders van schoolgaande kinderen of diegenen die bekend zijn met passend onderwijs?

Deze vraag betreft het monitoronderzoek waarbij 2018 ouders de vragenlijst invulden; daarvan hadden er 555 een kind waarvoor extra steun is ingezet. Vragen over tevredenheid zijn aan alle ouders gesteld. Alleen aan ouders met een kind dat extra ondersteuning krijgt zijn aanvullend vragen gesteld over tevredenheid over de feitelijke ondersteuning en, indien van toepassing, het schoolkeuzeproces. Voor meer specifieke informatie verwijzen we naar het rapport Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs;. Meningen van ouders en mbo-studenten.

Wij krijgen duizenden klachten van wanhopige ouders over passend onderwijs. Ik kan dat niet rijmen met de conclusie dat 'de meeste ouders tevreden zijn'. Hoe zit dat?

Ouders die tevreden zijn zullen doorgaans geen contact opnemen met organisaties die hen kunnen ondersteunen. Ouders die niet tevreden zijn doen dat eerder. Een kwart ontevreden ouders is ook niet weinig, in absolute aantallen. Voor meer specifieke informatie waarom ouders niet tevreden zijn over passend onderwijs, verwijzen wij naar de rapporten Keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen passend onderwijs en De bomen en het bos.

Is de tevredenheid van ouders nog verdiept onder ouders met bekendheid met Passend Onderwijs? Aanvankelijk konden we namelijk alleen meten onder ALLE ouders.

De onderzoeken die zijn uitgevoerd onder ouders betreffen doorgaans ouders die ervaring hebben met passend onderwijs. In de monitoronderzoeken zijn ook ouders van leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoefte meegenomen. In hoofdstuk 8, paragraaf 8.3 over de positie van ouders in het eindrapport is meer over de tevredenheid van ouders te vinden. Het monitoronderzoek Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs betreft schooljaar 2015/16 en gaat dieper in op tevredenheid van ouders met betrekking tot verschillende aspecten en ook worden verschillen tussen groepen ouders beschreven (hoofdstuk 5).