Pers en politiek

Waarom heeft passend onderwijs in de landelijke media zo’n negatief beeld?

Daar zijn verschillende redenen voor: het beeld van bezuinigingen is blijven kleven; passend onderwijs is geassocieerd geraakt met andere onderwijsproblemen; en schrijnende gevallen zijn niet moeilijk te vinden.

  1. In de aanloop naar het wetsvoorstel was het plan om te bezuinigen op het totale budget voor passend onderwijs. Leraren gingen protesteren in de Amsterdam Arena. Mede daardoor werden de bezuinigingen geschrapt. Toch is altijd aan passend onderwijs blijven kleven dat het een bezuiniging zou zijn. Op landelijk niveau is het dat strikt genomen niet: het budget is niet verlaagd, maar wel bevroren.
  2. In de loop der tijd is passend onderwijs in de media steeds meer geassocieerd geraakt met andere problemen in het onderwijs. Zoals het tekort aan leraren, een hoge werkdruk en een salaris dat daarmee niet in overeenstemming is.
  3. Journalisten vertellen graag een verhaal aan de hand van een specifiek geval in een concrete situatie. En het is niet moeilijk om schrijdende situaties te vinden van leerlingen die niet naar school gaan, of van ouders die vastlopen omdat de afstemming tussen onderwijs, gemeente en jeugdhulp hapert.