Opnames

Eindsymposium evaluatie passend onderwijs

Deelsessie – ouders en leerlingen

Deelsessie – scholen en leraren

Deelsessie – stelsel en sturing

Deelsessie – speciaal onderwijs

Deelsessie – onderwijs & jeugdhulp