Focusgroepen passend onderwijs

Icoon - Bericht

Evaluatie Passend Onderwijs is op zoek naar experts die willen meepraten over de positie van ouders, zorgplicht en thuiszitters. Bent u vertegenwoordiger van een samenwerkingsverband po/vo of anderszins deskundig op dit terrein? Meld u zich dan hier aan voor de focusgroepen op vrijdagochtend 19 oktober a.s. in Utrecht.

Over de bijeenkomst
Het onderzoeksconsortium van Evaluatie Passend Onderwijs stelt overzichtsartikelen samen waarin een of meerdere thema’s aan bod komen. We brengen voor die overzichtsartikelen informatie bij elkaar uit eigen en ander onderzoek. Daarnaast willen we graag met een aantal experts in gesprek gaan om nog enkele specifieke vragen te kunnen voorleggen en inzichten te delen. Ditmaal gaat het verdiepende gesprek over de positie van ouders en over zorgplicht en thuiszitters. U kunt zich via onderstaande link aanmelden om mee te praten over één of beide thema’s. Uw bijdrage wordt gebruikt om de onderzoekresultaten aan te vullen met actuele informatie uit de praktijk.

Klik hier voor het programma en het overzicht van de vragen die centraal staan.

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.