Hogeschool Windesheim

Logo Windesheim algemeen FC

Hogeschool Windesheim is een grote multisectorale hogeschool met bachelor- en masteropleidingen en onderzoekscentra in de domeinen Bewegen en Educatie, Techniek, Gezondheid en Welzijn, en Business, Media en Recht, met vestigingen in Zwolle en Almere. Er werken ongeveer 1800 professionals met en voor meer dan 20.000 studenten en daarnaast een groot aantal cursisten en deelnemers.

Het Kenniscentrum Bewegen en Educatie richt zich op praktijkgericht onderzoek in en met het onderwijsveld, professionalisering van opleiders en themagerichte onderzoeksprojecten met en voor studenten. De totale onderzoekscapaciteit bedraagt ruim 40 fte. Passend onderwijs is een kernthema voor het onderzoek van het kenniscentrum en de lerarenopleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs, als ook binnen de MSEN-opleidingen die kwalificeren voor een breed spectrum van functies en taken op het gebied van de ondersteuning van leren en onderwijzen en speciale onderwijszorg in het bijzonder.

Hogeschool Windesheim coördineert het thema Passend onderwijs en lerarenopleidingen (voorlopersgroep) van de Lerarenagenda, ministerie van OCW, als ook de themagroep Passend onderwijs van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland, VELON. Coördinatie van beide: Dolf van Veen.

Bezoek de website.

 

Contactpersoon

foto Dolf van Veen

Prof. drs. Dolf van Veen
Projectleider Windesheim
d.van.veen@windesheim.nl
06-33348926

 

Contactinformatie
Hogeschool Windesheim, t.a.v. Dolf van Veen
(bezoekadres) Campus 2-6, 8017 CA Zwolle
(postadres) Postbus 10090, 8000 GB Zwolle
(email) D.van.veen@windesheim.nl
(telefoon) 06-21115278

 

Andere betrokken onderzoekers

Dr. Sui Lin Goei

medewerkers van het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve leeromgevingen