KBA Nijmegen

KBA logo 2016

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA Nijmegen) verricht in opdracht van derden onafhankelijk, beleidsgericht onderzoek op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid. De nadruk ligt op het verband tussen ontwikkelingen in de arbeid en op de arbeidsmarkt en de organisatie, vormgeving en inhoud van het beroepsonderwijs. KBA kan bogen op een zeer gedegen kennis van het beroepsonderwijs en de aansluitingsproblematiek in Nederland en daarbuiten. Onderzoeksthema’s zijn onder meer beroepspraktijkvorming, voortijdig schoolverlaten, passend onderwijs, beroepsprofielontwikkeling, landelijke kwalificatiestructuur, lerende regio en opleidingsrendement.

Voor een overzicht van de onderzoeksthema’s en door KBA verricht onderzoek wordt verwezen naar de website www.kbanijmegen.nl.

 

Contactpersoon

Ton Eimers
Drs. Ton Eimers
Directeur / senioronderzoeker
t.eimers@kbanijmegen.nl
024 382 32 43

 

Contactinformatie
KBA Nijmegen
Postbus 1422
6501 BK Nijmegen
Prof. Molkenboerstraat 9, Nijmegen
Tel. 024 382 32 43
www.kbanijmegen.nl

 

Andere betrokken onderzoekers

ITS - Foto Ed Smeets
Ed Smeets
e.smeets@kbanijmegen.nl
024 2042502 (dinsdag t/m vrijdag)

 

Rita Kennis
r.kennis@kbanijmegen.nl
(024) 382 32 39

 

Mariska Roelofs
m.roelofs@kbanijmegen.nl
(024) 382 32 30