Kohnstamm Instituut

Het Kohnstamm Instituut is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het instituut maakt sinds oktober 2009 deel uit van de Holding van de Universiteit van Amsterdam. Het Kohnstamm Instituut is gespecialiseerd in opdrachtonderzoek. Centrale doelstelling is het ontwikkelen en verspreiden van kennis op bovengenoemd domein. Kernthema’s in het onderzoek zijn het bevorderen van kansen van kinderen en jongeren en het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Relevantie van onderzoek voor praktijk en beleid vinden wij erg belangrijk. Het instituut ziet graag dat onderzoek een bijdrage levert aan het verhelderen en oplossen van maatschappelijke kwesties.

Het Kohnstamm Instituut heeft een nauwe band met de universiteit. Wetenschappelijkheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid zijn centrale kenmerken van het onderzoek. Er wordt veelvuldig samengewerkt met de Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast participeren onze medewerkers in samenwerkingsverbanden met diverse onderzoeksscholen, universiteiten en in onderzoekers-netwerken. Het instituut maakt deel uit van I am Education, een samenwerkingsverband waarbinnen Amsterdamse kennisinstellingen hun expertise bundelen ten behoeve van beleid en praktijk.

Het Kohnstamm Instituut is de penvoerder/coördinator van de Evaluatie Passend Onderwijs

Bezoek onze website.

Contactpersoon

Guuske Ledoux

Drs. Guuske Ledoux
gledoux@kohnstamm.uva.nl
020-525 1226

Contactinformatie

Kohnstamm Instituut UvA bv

Bezoekadres
Gijsbert van Tienhovengebouw
Roetersstraat 31, 
1018 WB Amsterdam

Postadres
Postbus 94208
1090 GE Amsterdam

Telefoon
020-525 1226

E-mail
secr@kohnstamm.uva.nl

Andere betrokken onderzoekers


Drs. Pjotr Koopman
pkoopman@kohnstamm.uva.nl

KI- Régina Petit
Régina Petit MSc
rpetit@kohnstamm.uva.nl