Besturen en passend onderwijs

De uitvoering van en visie op passend onderwijs vanuit het perspectief van schoolbesturen.

Doelstelling
Binnen het stelsel van passend onderwijs vormen de schoolbesturen een cruciale schakel. Zij vormen gezamenlijk de verschillende samenwerkingsverbanden, en hebben als bestuur zeggenschap over, en (in meer of mindere mate) inzicht in de uitvoering op de scholen.

In het onderzoek Besturen en passend onderwijs geven we een landelijk dekkend en betrouwbaar beeld van de uitvoering van en visie op passend onderwijs vanuit het perspectief van schoolbesturen po, vo en so. We streven hierbinnen naar breed draagvlak over de wijze van bevraging en benutten zowel kwantitatieve informatie uit een enquête onder schoolbesturen po en vo als inzichten uit andere onderdelen binnen het evaluatieprogramma.

De digitale enquête wordt in het najaar van 2019 uitgezet onder Leden van schoolbesturen in het po, vo en so. Begin 2020 wordt naar verwachting het onderzoeksrapport gepubliceerd.

Doelgroepen
Leden van schoolbesturen in het po, vo en so

Looptijd
Najaar 2019 – begin 2020.

Uitvoering
Oberon onderzoek en advies

Contactpersoon
Eelco van Aarsen
EvAarsen@oberon.eu
0302324207