Integrale casestudies Passend onderwijs

Casestudies bij samenwerkingsverbanden po en vo en bij mbo-instellingen

Korte omschrijving doel/vraagstelling
In het totaal omvat het onderzoek vijftien casestudies: vijf in het po, vijf in het vo en vijf in het mbo. Deelnemende samenwerkingsverbanden po en vo, en mbo-instellingen worden vijf jaar gevolgd. Het doel is om te zien hoe passend onderwijs werkt: hoe gaat de samenwerking, wat wordt centraal geregeld en wat decentraal, hoe verloopt de toewijzing van extra ondersteuning, wat zijn de ervaringen van leerkrachten/docenten en ouders? Belangrijk is dat dezelfde samenwerkingsverbanden en scholen over een reeks van jaren worden gevolg, zodat een goed beeld ontstaat van de werking en effecten van Passend Onderwijs.

Type onderzoek / welke onderzoeksactiviteiten
Elke casestudie bestaat uit vaste onderdelen, zoals interviews op het niveau van het samenwerkingsverband of de mbo-instelling, bezoeken met meerdere gesprekken aan scholen of opleidingsteams en een jaarlijkse studiedag. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gegevens van DUO en uit landelijke enquêtes. In elke casestudie is ook ruimte om op wensen en specifieke mogelijkheden van het samenwerkingsverband of de mbo-instelling in te gaan. De definitieve opzet wordt in overleg vastgesteld.

Welke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek?

 • leerlingen
 • ouders
 • leraren
 • mentoren/SLB’ers
 • ib’ers / zorgcoördinatoren
 • schoolleiding, management
 • schoolbesturen
 • coördinatoren samenwerkingsverband
 • bestuur samenwerkingsverband

Betrokken sectoren

 • po
 • sbo
 • vo
 • praktijkonderwijs
 • (v)so
 • mbo

Overzicht samenwerkingsverbanden die meedoen aan de casestudies

PO
– SWV Tilburg
– SWV Deventer
– SWV Rotterdam
– SWV Roosendaal
– SWV Kop van Noord-Holland
VO
– SWV Zuid-Holland-west
– SWV Parkstad en Maastricht
– SWV Almelo
– SWV Groningen stad
– SWV Eindhoven/Kempenland

MBO
– ROC Nijmegen
– Horizon College Alkmaar
– AOC Terra
– STC Rotterdam
– ROC Amsterdam

Looptijd
De casestudies duren vijf jaar.

Uitvoering door
CED-Groep, KBA Nijmegen, Kohnstamm Instituut en Oberon.

Contactinformatie projectleider
Ton Eimers
KBA Nijmegen
t.eimers@kbanijmegen.nl
024 382 32 43