Journalistiek onderzoek

Past Passend onderwijs bij de docent en de ouders?

Van wie is passend onderwijs? Het is vóór het kind, maar wie is eigenaar? Dat zouden in de eerste plaats toch de leerkrachten en de ouders moeten zijn. Vinden zij dat zelf ook? In dit deel van de evaluatie trekt een journalist langs scholen en andere relevante plekken en tekent de verhalen op van leerkrachten en ouders. Wat zijn hun verwachtingen en ervaringen?

Leerkrachten zijn de uitvoerende professionals. Wat moeten ze doen, wat kunnen ze en wat willen ze? Hoe combineren ze passend onderwijs met andere opdrachten? Wat zijn hindernissen en wat zijn successen? Welke steun krijgen ze? ‘Onderwijs is pas passend als de leerkracht dat ook is’, zegt een basisschool-docent. Maar wat is dat: een passende leerkracht?

Ouders zijn betrokkenen. Welke ruimte krijgen ze voor hun betrokkenheid en welke willen ze? Wat zijn hun wensen en wat hun grieven? Hoe kijken ouders aan tegen hun eigen rol: zien ze zichzelf als klant of als medeverantwoordelijke?

Leerkrachten en ouders moeten samenwerken. Hoe loopt die samenwerking? Wat zijn obstakels en hoe neem je die weg? Wat zijn succesfactoren en hoe versterk je die? Hoe kijken leerkrachten en ouders naar elkaar en erkennen ze elkaars rol?
Veel vragen. Het gaat in deze zoektocht niet om de juiste antwoorden maar om de variatie in antwoorden. In deze publicatie staan de verhalen centraal. Samen zullen ze een beeld schetsen van de praktijk van passend onderwijs, van het denken en het doen en de twijfels en dilemma’s van de meest betrokkenen.

Looptijd
Februari 2016 – oktober 2016

Uitvoering door
Jelle van der Meer

Vragen, advies, tips?
po@jellevandermeer.nl

www.jellevandermeer.nl