Keuzevrijheid van ouders binnen passend onderwijs

Een evaluatieve studie naar de impact van passend onderwijs op de keuzevrijheid van ouders in po, vo en (v)so.

Doelstelling
Passend onderwijs brengt veranderingen met zich mee die van invloed zijn op de positie van ouders. Ouderorganisaties hebben hun zorgen geuit over de keuzevrijheid van ouders binnen passend onderwijs. Er zijn signalen dat de keuzevrijheid te wensen over laat. In deze thematische studie zal keuzevrijheid van ouders die een schoolkeuze moesten maken binnen passend onderwijs centraal staan. Hoe ervaren ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte het proces van schoolkeuze binnen passend onderwijs? Welke factoren spelen daarbij, in het licht van vrije schoolkeuze een rol? Tegen welk type problemen lopen ouders eventueel aan bij het maken van de schoolkeuze en het vinden van een passende plek? Door verschillende actoren in het onderzoek te betrekken, zowel ouders zelf als sleutelfiguren van organisaties die hen vertegenwoordigen en/of ondersteunen, belichten we de situatie van meerdere kanten.

Onderzoeksactiviteiten
Het gaat om een thematische casestudie, het onderzoek besteedt aandacht aan één specifiek thema: keuzevrijheid van ouders binnen passend onderwijs. Dataverzameling vindt plaats door middel van semi-gestructureerde interviews met ouders en vertegenwoordigers van enkele ouderorganisaties. We sluiten het onderzoek af met twee reflectietafels waarvoor we ouders, stakeholders en experts uitnodigen.

Doelgroep

  • ouders en enkele ouderorganisaties

Betrokken sectoren

  • po
  • vo
  • (v)so

Looptijd
1 september 2016 – 1 maart 2017

Uitvoerende onderzoeksbureaus
Oberon en CED-Groep

Contactinformatie
Pauline van Eck
E-mail pveck@oberon.eu
Telefoon: 030-2306090