Monitor oudertevredenheid

Doelstelling
Een van de indicatoren voor het succes van Passend Onderwijs is de oudertevredenheid. Vóór de invoering van Passend Onderwijs waren ouders over het algemeen redelijk tevreden over hoe scholen de leerlingenzorg hadden geregeld. Dit gold zowel voor ouders van kinderen die extra ondersteuning kregen, als voor ouders van kinderen die dit niet kregen. In dit onderzoek wordt gekeken in welke mate ouders momenteel tevreden zijn over de leerlingenzorg onder Passend Onderwijs. In het MBO wordt de tevredenheid van de studenten in kaart gebracht. Het eindrapport zal inzicht geven in de tevredenheid van ouders en mbo-leerlingen over de leerlingenzorg op scholen, en in ervaringen met betrekking tot andere kenmerken van passend onderwijs.

Onderzoeksactiviteiten
Met behulp van een digitale vragenlijst brengen we de tevredenheid van ouders en mbo-studenten in kaart. De vragen zijn gebaseerd op de vragen die bij de monitor bureaucratie en oudertevredenheid in 2014 en 2015 zijn gesteld.

Doelgroep
Ouders en mbo-studenten

Betrokken sectoren

  • po
  • vo
  • (v)so
  • mbo

Looptijd
1 juli 2016 – 1 april 2017

Uitvoerende onderzoeksbureaus
Kohnstamm Instituut

Contactinformatie
Liselotte van Loon-Dikkers
E-mail lvanloon@kohnstamm.uva.nl
Telefoon: 020-5251388