Monitor Samenwerkingsverbanden 2018

De voortgang van passend onderwijs volgens directeuren van samenwerkingsverbanden (swv’s).

Doelstelling
Hoe is de stand van zaken binnen de samenwerkingsverbanden na 4 jaar passend onderwijs en welke veranderingen/ontwikkelingen hebben plaatsgevonden? Met de monitor Samenwerkingsverbanden onderzoeken we onder meer de thema’s: rol en taak van het samenwerkingsverband, de financiering, zorgplicht, dekkend aanbod, positie van ouders en samenwerking met andere partijen en bekijken we telkens:

  • hoe samenwerkingsverbanden vorm geven aan passend onderwijs;
  • of gebeurt wat bedoeld is met passend onderwijs;
  • en welke onbedoelde gevolgen plaatsvinden.

De digitale enquête wordt uitgezet onder coördinatoren van samenwerkingsverbanden po en vo. In het voorjaar van 2019 wordt naar verwachting het onderzoeksrapport gepubliceerd.

Doelgroepen
Coördinatoren samenwerkingsverbanden po en vo.

Looptijd
Najaar 2018 t/m voorjaar 2019.

Uitvoering
Oberon onderzoek en advies

Contactpersoon
Eelco van Aarsen
EvAarsen@oberon.eu
0302324207