Onderzoekskalender

2020

juni-juli

Verwachte publicaties in juni

  • Extra analyses ten behoeve van de Evaluatie Passend onderwijs.
  • Integrale cases mbo ronde 2017 en 2018
  • Integrale cases mbo ronde 2019
  • Passend onderwijs in de praktijk deel 2. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs, ronde 2017
  • Passend onderwijs in de praktijk deel 3. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs, ronde 2018
  • Passend onderwijs in de praktijk deel 4. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs, ronde 2019.