Onderzoekskalender

2019

januari - juni

Gepubliceerd

Verwachte publicaties

 • Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs #5

In uitvoering

 • Basisondersteuning
 • Monitor mbo
 • Monitor samenwerkingsverbanden
 • Monitor scholen
 • Passend onderwijs op school, in de klas en bij de leerling
 • Vervolgmeting opting out lwoo

juli - december

Verwachte publicaties

 • Basisondersteuning
 • Kengetallen; factsheet 4
 • Monitor mbo
 • Monitor samenwerkingsverbanden
 • Monitor scholen
 • Passend onderwijs op school, in de klas en bij de leerling
 • Sectorraport so/sbo
 • Vervolgmeting opting out lwoo

2020

januari - juni

Verwachte publicaties

 • Artikelenbundel 2
 • Contextanalyse


juli - december

Verwachte publicatie

 • Eindrapport