Onderzoekskalender

2020

mei- juni

Verwachte publicaties mei

  • Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs – Deel 3
  • Secundaire analyses: Schoolloopbanen van leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften 2014-2018
  • Eindrapport evaluatie passend onderwijs (27/5 – 16.30 uur)
  • Samenvatting evaluatie passend onderwijs (27/5 – 16.30 uur)

Verwachte publicaties juni

  • Passend onderwijs in de praktijk deel 2. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs, ronde 2017
  • Passend onderwijs in de praktijk deel 3. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs, ronde 2018
  • Passend onderwijs in de praktijk deel 4. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs, ronde 2019.
  • Integrale cases mbo ronde 2017 en 2018
  • Integrale cases mbo ronde 2019
  • Extra analyses ten behoeve van de Evaluatie Passend onderwijs.