Presentaties ORD

Icoon - Bericht
Op 15 juni jl. was Evaluatie Passend Onderwijs aanwezig op de onderwijsresearchdagen (ORD) in Nijmegen. Tijdens dit symposium voor onderwijsonderzoekers hebben vertegenwoordigers van het consortium de resultaten van drie deelonderzoeken uit het evaluatieprogramma passend onderwijs gepresenteerd. In deze onderzoeken staan de ervaringen van ouders en leerlingen centraal. Klik verder om de presentaties te bekijken.