Samenvatting Monitor Scholen

Icoon - Publicatie
basisondersteuning
bureaucratie
deskundigheid
financiën
procedures
randvoorwaarden
samenwerking
thuiszitters
zorgplicht
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Deze samenvatting presenteert enkele belangrijke bevindingen uit de Monitor Scholen 2018. In het onderzoek is nagegaan wat de ervaringen zijn van scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (basis)onderwijs met passend onderwijs, anno 2018. Daarvoor zijn schoolleiders en intern begeleiders en zorg/ondersteuningscoördinatoren bevraagd, met digitale vragenlijsten. Het voornaamste doel van het onderzoek is achterhalen wat de stand van zaken is op een aantal voor passend onderwijs relevante thema’s, vanuit het perspectief van scholen.

Deze samenvatting hoort bij het onderzoeksrapport Monitor Scholen 2018.

 

 

Bron afbeeldingen: Chamestudio Pvt Ltd (iconen ‘geld en bureaucratie ) & Paresh D (icoon ‘deskundigheid’), gedownload van www.iconfinder.com.