Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs Deel II

Icoon - Publicatie
competenties
dekkend aanbod
leraren
ondersteuning
schoolondersteuningsprofiel
toewijzing
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Onderzoek naar toewijzing van ondersteuning en hulp op maat, dekkend aanbod en het schoolondersteuningsprofiel, en competenties en ondersteuning van leraren.

In augustus 2014 werd de Wet passend onderwijs van kracht. Een veelomvattend beleid dat direct of indirect het iedereen raakt die te maken heeft met het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs. Om te onderzoeken welke impact het beleid heeft, op wie en waarom, werd het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs opgezet. De onderzoeken variëren van analyses op bestaande data en monitor-onderzoeken, tot longitudinale case-studies van samenwerkingsverbanden en mbo-instellingen, gedetailleerde studies van leerlingen en studenten met complexe problematiek, tot praktijkgericht, journalistiek en juridisch onderzoek.

Een aantal thema’s vormt samen de kern van passend onderwijs. Deze thema’s komen in verschillende onderzoeken steeds weer aan de orde. Aan de hand van een thema kunnen we de bevindingen uit al het beschikbare onderzoek bij elkaar brengen. In deze bundel doen we dat voor drie thema’s: toewijzing van ondersteuning en hulp op maat, dekkend aanbod en het schoolondersteuningsprofiel, en competenties en ondersteuning van leraren.

Deze publicatie is op 13 maart 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.