Basisondersteuning in passend onderwijs deel 2

Icoon - Publicatie
casestudie
ib'ers
intern begeleider
samenwerkingsverbanden
vignetten
zorgcoördinator
zorgprofielen
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de effecten zijn van regionale verschillen in basisondersteuning voor leerlingen, ouders, leraren en scholen. Daarnaast hebben de onderzoekers verkend wat de voor- en nadelen zijn van het al dan niet vastleggen van een landelijke norm. In dit rapport leest u de uitkomsten van het tweede deel van dit onderzoek.