Bijlagen passend onderwijs in de klas 2e meting

Icoon - Publicatie
achtergrondgegevens
attitudes
basisondersteuning
Bijlagen
cognitieve ontwikkeling
competenties
extra ondersteuning
problematiek
representativiteit
rondvoorwaarden
sociaalemotionele ontwikkeling
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Deze bijlage hoort bij het rapport ‘Passend onderwijs in de klas 2e meting’.