Brochure ‘Op weg naar nieuw beleid lwoo’

Icoon - Publicatie

In deze brochure leest u meer over de wijze waarop achttien samenwerkingsverbanden vo vooruitlopen op het loslaten van de landelijk geldende criteria, duur en/of licenties met betrekking tot lwoo. We beschrijven de verschillende varianten van opting out en de invulling die deze samenwerkingsverbanden daaraan geven. Verder biedt deze brochure een stappenplan en een checklist voor het beleidsvormingsproces rondom het loslaten van landelijk vastgestelde criteria, duur en licenties lwoo.

Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden.