Centrale thema’s deel 3

Icoon - Publicatie
bestuurlijke inrichting
dienstverlening
financiën
jeugdhulp
leerlingen
leerlingstromen
prestatieniveaus
samenwerking
samenwerkingsverbanden
schoolloopbanen
sturing
wettelijke taken
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie
In deze bundel staan de impact van passend onderwijs op leerlingen, de rol van de samenwerkingsverbanden, en de verbinding van onderwijs en jeugdhulp centraal. Het is de derde en laatste bundel in een reeks van drie.

De genoemde thema’s worden in afzonderlijke artikelen beschreven. De inhoud ervan is gebaseerd op onderzoeksrapportages die in het kader van de landelijke evaluatie passend onderwijs zijn verschenen. Daarnaast zijn andere bronnen en ook enkele deskundigen geraadpleegd.

Uit de artikelen in deze bundel blijkt dat passend onderwijs grote gevolgen heeft gehad op bestuurlijk en organisatorisch niveau. Ook in verbinding met andere domeinen, zoals jeugdhulp, vindt ontwikkeling plaats. Op leerlingniveau zijn gevolgen minder duidelijk en is de impact van passend onderwijs niet goed vast te stellen.