De zorgplicht in passend onderwijs en de juridische handhaving daarvan

Icoon - Publicatie
juridische handhaving
toelatingsrecht
zorgplicht
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

In dit onderzoek is gekeken naar de juridische aspecten van passend onderwijs. Twee thema’s zijn daarin centraal gesteld. Het ene thema is bestuurlijk-juridische constructies in samenwerkingsverbanden en medezeggenschap, het andere thema is de juridische werking van de zorgplicht. Dit rapport gaat over het tweede thema. Over het eerste thema verschijnt een afzonderlijke publicatie: Huisman, P.A.W., Reijken, B. R. (2017). Juridisch perspectief op de governance van samenwerkingsverbanden. Rotterdam/Den Haag: Erasmus Universiteit/Hobéon.
Beiden deelonderzoeken zijn uitgevoerd door medewerkers van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR), in overleg met het consortium dat de evaluatie passend onderwijs uitvoert.