Extra ondersteuning Gronings voortgezet onderwijs

Icoon - Publicatie
Groningen
leerlingpopulatie
ondersteuning
ondersteuningsarrangementen
ondersteuningsbehoefte
ondersteuningscoördinatoren
OPP
samenwerkingsverband
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Welke ondersteuningsarrangementen zetten scholen voor (regulier) voortgezet onderwijs in, in het kader van passend onderwijs, en hoe ziet de leerlingenpopulatie eruit die deze ondersteuning ontvangt? Hoe ontwikkelen leerlingen met en zonder extra ondersteuning zich gedurende het eerste schooljaar? Wat zijn de ervaringen van leerlingen met de hulp die ze krijgen, en wat vinden ondersteuningscoördinatoren van de procedures en werkwijze die het samenwerkingsverband hanteert? Op deze vragen wordt antwoord gegeven in dit rapport waarin de uitkomsten van een praktijkgericht onderzoek staan gerapporteerd. Dit onderzoek maakt deel uit van het evaluatieprogramma passend onderwijs en is uitgevoerd op verzoek van en binnen het samenwerkingsverband vo 20.01 Stad Groningen.