Factsheet 1. Leerlingen in speciaal en regulier onderwijs

Icoon - Publicatie

Update schooljaar 2015/16

Een onderdeel van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs is het regelmatig presenteren van kengetallen die voor passend onderwijs relevant zijn. Dit gebeurt in de vorm van factsheets over verschillende onderwerpen. Dit factsheet 1 gaat over leerlingstromen tussen regulier en speciaal onderwijs en laat trends hierin zien van vóór tot na de invoering van passend onderwijs; periode 2011-12 tot en met 2015-16.