Feiten en cijfers over kinderen met Downsyndroom in het onderwijs

Icoon - Publicatie
Down
Downsyndroom
ouders
schoolkeuze
toelating
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Voor het eerst zijn in een grootschalig onderzoek de schoolloopbanen van kinderen met Downsyndroom in Nederland onderzocht. De aanleiding was de invoering van passend onderwijs. In het onderzoek is nagegaan waar leerlingen met Downsyndroom instromen in het primair onderwijs, hoe het hen daar vergaat en hoe voor hen de overgang naar het voortgezet onderwijs verloopt, voor en na de invoering van passend onderwijs.

Ook zijn ouders gevraagd naar hun wensen en ervaringen met betrekking tot de huidige onderwijssituatie, schoolkeuze en toelating. In 2018 publiceerde Evaluatie Passend Onderwijs al het onderzoeksrapport. Lees nu ook de korte samenvatting met daarin de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek opgesomd.

Deze samenvatting hoort bij het onderzoeksrapport ‘Kinderen met Downsyndroom in het onderwijs‘ uit 2018.