Flyer kengetallen van de leerlingenstromen tussen regulier en speciaal onderwijs

Icoon - Publicatie
invoering
kengetallen
leerlingstromen
regulier onderwijs
speciaal onderwijs
trends
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs presenteert regelmatig kengetallen die voor passend onderwijs relevant zijn. Deze factsheet geeft de belangrijkste kengetallen van de leerlingenstromen tussen regulier en speciaal onderwijs en laat trends van voor en na de invoering van passend onderwijs in augustus 2014.

De informatie in deze flyer is afkomstig uit het onderzoeksrapport ‘Leerlingen in speciaal en regulier onderwijs. Periode 2011-12 tot en met 2015-16’ uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut. Lees hier het rapport.