Samenwerking tussen vso en vo en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg

Icoon - Publicatie
arrangementen
diagnostiek
geïntegreerde voorzieningen
integratie
ondersteuning
ondersteuningsbehoefte
praktijkvoorbeelden
preventie
samenwerking
specialistische onderwijszorg
symbiose
voorzieningen
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Het rapport ‘Samenwerking tussen vso en vo en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg’ doet verslag van een praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking en integratie van enerzijds scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en anderzijds scholen voor voortgezet onderwijs (vo), zowel praktijkonderwijs (pro) als vmbo, havo en vwo (overig vo). Het onderzoek is een vervolg op afgesloten onderzoek in het primair onderwijs naar samenwerking en integratie van speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs (van Veen et al., 2017).

Lees hier de samenvatting.