De impact van passend onderwijs op het SO/SBO en het VSO

Icoon - Publicatie
leerlingstromen
ondersteuningsaanbod
samenwerkingsverbanden
toelatingsproces
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Wat is de impact van passend onderwijs op het SO/SBO en het VSO? Die vraag wordt beantwoord in deze publicatie, waarbij wordt ingezoomd op veranderingen in (I) de positie van het SO/SBO en het VSO binnen het samenwerkingsverband, (II) het toelatingsproces, (III) het realiseren van dekkend aanbod, en (IV) leerlingstromen. Met verschillende partijen zijn interviews gehouden, waaronder met directeuren/teamleiders van cluster 3, 4, en SBO-scholen.