Impact van verevening

Icoon - Publicatie
categoriebekostiging
financiële impact
samenwerkingsverbanden
strategieën
verevening
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin en wijze waarop de verevening van de zware ondersteuning van invloed is op het beleid van samenwerkingsverbanden po en vo en de scholen in deze samenwerkingsverbanden. Het onderzoek is uitgevoerd binnen zes samenwerkingsverbanden vo en zes samenwerkingsverbanden po, waarvan de helft te maken heeft met een grote negatieve verevening en de andere helft met een grote positieve verevening. Ook zijn sleutelpersonen geïnterviewd en is een beknopte beschrijvende data-analyse uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken en bediscussieerd in een reflectiebijeenkomst.

Dit rapport is op 22 april 2020 als bijlage meegestuurd met de Kamerbrief Tweede Kamer over verschillende dossiers Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.