Juridisch perspectief op de governance van samenwerkingsverbanden

Icoon - Publicatie
governance
juridisch
medezeggenschap
ondersteuningsplanraad
OPR
samenwerkingsverbanden
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

De oprichting en inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben voor een fundamentele wijziging gezorgd in de wijze waarop de juridische verantwoordelijkheden van autonome besturen vorm krijgen. Schoolbesturen vormen samen het samenwerkingsverband en bepalen daarmee in gezamenlijkheid hoe schoolbesturen en samenwerkingsverband zich precies tot elkaar verhouden. Tegelijkertijd legt de wet scheiding op tussen bestuur en intern toezicht op bij samenwerkingsverbanden en regels voor medezeggenschap. In dit onderzoek is nagegaan wat voor- en nadelen zijn van verschillende juridische modellen en welke juridische kwesties spelen op het gebied van governance in samenwerkingsverbanden.