Kenmerken van leerlingen in het speciaal basisonderwijs tussen 2008 en 2018

Icoon - Publicatie
instroom
instroomleeftijd
vo-advies
welbevinden
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Vanuit het speciaal basisonderwijs (sbo) kwamen signalen dat hun leerlingen de laatste jaren steeds later instromen, en dat problemen van leerlingen die instromen in het sbo geleidelijk zwaarder worden. De invoering van passend onderwijs zou hierbij een rol kunnen spelen, vanuit de veronderstelling dat scholen voor regulier onderwijs de leerlingen die ze voorheen naar het sbo zouden verwijzen nu langer vasthouden. Ook was de verwachting dat leerlingen die vanuit het sbo een advies praktijkonderwijs of vmbo krijgen succesvoller zouden zijn dan hun evenknieën vanuit het regulier basisonderwijs.

Voor de analyses zijn de onderwijsgegevens van BRON beschikbaar via het CBS. Voor de gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren en de zwaarte van de problematiek maken we gebruik van Cool Speciaal, die voor het onderzoek zijn gekoppeld aan de bestanden van het CBS

De verwachting van het SBOwerkverband dat recent vanaf 2015 de leerlingen steeds later instromen in het sbo komt uit. Maar in de zeven schooljaren daarvoor is er juist een flinke daling van de instroom van oudere leerlingen geweest. De verwachting dat oudere instromers kwetsbaardere leerlingen zouden zijn komt niet uit. Bij leerlingen die later instromen is de problematiek minder zwaar dan bij leerlingen die jonger instromen.

Het succes in het vo, zowel van leerlingen met een vmbo-advies als met een advies praktijkonderwijs, van leerlingen afkomstig uit het sbo is niet groter dan het succes van de leerlingen afkomstig uit het regulier basisonderwijs. Het omgekeerde is het geval.