Kinderen met Downsyndroom in het onderwijs

Icoon - Publicatie
begeleiding
deskundigen
Down
Downsyndroom
schoolkeuze
schoolloopbaan
sociale participatie
toelating
welbevinden
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Dit is het eerste grootschalige onderzoek naar de schoolloopbanen van kinderen met Downsyndroom. Tevens zijn wensen en ervaringen van ouders met betrekking tot de huidige onderwijssituatie, schoolkeuze en toelating onderzocht. De positie van leerlingen met Downsyndroom in het onderwijs is de laatste jaren niet veranderd, de invoering van passend onderwijs wordt in de loopbanen niet zichtbaar.
Een klein deel van de leerplichtige leerlingen, 7%, gaat helemaal niet naar school. Van de leerlingen die wel naar school gaan start 38% in het speciaal onderwijs en 62% op een reguliere basisschool. Jaarlijks gaat een deel van de leerlingen die op een reguliere basisschool gestart zijn naar het speciaal onderwijs. Volgens ouders speelt een gebrek aan expertise op de reguliere school een rol bij deze overstap. Uiteindelijk rondt 18% van de leerlingen het basisonderwijs op een reguliere school af.
Bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs gaan enkele leerlingen naar een reguliere school, het overgrote deel van de leerlingen gaat naar het voortgezet speciaal onderwijs. Sommige ouders van kinderen in dit onderwijstype vinden dat er meer aandacht nodig is voor de cognitieve ontwikkeling van hun kind. Over het algemeen zijn ouders tevreden over het onderwijs

Lees hier de samenvatting behorend bij dit rapport.