Loopbanen van zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen

Icoon - Publicatie
arbeidsmarkt
loopbaan
niet-zorgleerlingen
ondersteuningsbehoeften
zorgleerlingen
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Loopbanen van zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, van voor de invoering van Passend Onderwijs

Dit onderzoek brengt in kaart wat leerlingen doen na afsluiting van hun periode voortgezet onderwijs, in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, en of er nog verschillen (merkbaar) zijn tussen zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen. Maakt het voor onderwijsloopbanen en kansen op de arbeidsmarkt iets uit wat voor type ondersteuningsbehoeften een leerling heeft? Is er bijvoorbeeld verschil tussen leer- en gedragsproblemen? Doet intelligentie er toe, of sekse, of sociaal milieu? Speelt ondersteuning van ouders een rol, of ondersteuning door externe hulpverleners? Deze en andere vragen komen in dit onderzoek aan bod.