Onderwijs aan leerlingen met visuele, auditieve of communicatieve problematiek

Icoon - Publicatie
auditieve problematiek
beperking
communicatieve problematiek
taalontwikkelingsstoornis
visuele problematiek
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Wat zijn de gevolgen van passend onderwijs voor het onderwijs aan en de ondersteuning van leerlingen met een visuele of auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis in het (regulier) primair en voortgezet onderwijs? Lees in deze samenvatting de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek.

Bron: Smeets, E. , Boer, A. de (2018). Onderwijs aan leerlingen met visuele, auditieve of communicatieve problematiek. Nijmegen/Groningen: KBA Nijmegen/Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek.