Onderwijs aan leerlingen met visuele, auditieve of communicatieve problematiek

Icoon - Publicatie
aanvraag
ambulante begeleiding
auditieve problematiek
beperking
communicatieve problematiek
ondersteuning
taalontwikkelingsstoornis
uitvoering
visuele problematiek
welbevinden
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Deze thematische studie is uitgevoerd om zicht te krijgen op het onderwijs aan en de ondersteuning van leerlingen met een visuele beperking, een auditieve beperking of een communicatieve beperking, oftewel taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het regulier en speciaal onderwijs. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat zijn de gevolgen van passend onderwijs voor het onderwijs aan en de ondersteuning van leerlingen met een visuele of auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis in het (regulier) primair en voortgezet onderwijs?