Op weg naar nieuw beleid lwoo

Icoon - Publicatie
lwoo
opting out
samenwerkingsverbanden
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Voortgangsonderzoek naar opting out lwoo

Voor lwoo bestaat per 1 januari 2016 de mogelijkheid tot ‘opting out’. Achttien samenwerkingsverbanden hebben deze mogelijkheid benut om alvast ervaringen te kunnen opdoen met de situatie waarin criteria, duur, procedure en licenties voor lwoo worden losgelaten. In dit rapport komt aan de orde voor welke varianten van opting out is gekozen met bijbehorende beweegredenen, alternatieve invulling en verwachte gevolgen. Tevens wordt per variant beschreven wat de eerste ervaringen zijn van de verschillende belanghebbenden.