Passend onderwijs bureaucratisch? Tweede vervolgmeting ervaren bureaucratie in de school

Icoon - Publicatie
bureaucratie
bureaucratiebeleving
intern begeleider
overhead
taakspecifiek
zorgcoördinator
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Na twee jaar zijn de meeste scholen nog van mening dat de bureaucratie met de invoering van passend onderwijs niet is afgenomen. In vergelijking met één jaar geleden wordt er nu gemiddeld gezien wel iets minder bureaucratie ervaren. Men vindt het uitvoeren van de taken voor passend onderwijs nu iets minder tijdrovend en nog iets nuttiger dan een jaar geleden. Intern begeleiders en zorgcoördinatoren van po, vo en mbo vinden passend onderwijs over het algemeen – ook administratief – wel een verbetering.