Passend onderwijs op school en in de klas. Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Icoon - Publicatie
attitudes
cognitief zelfvertrouwen
competenties
faciliteiten
intern begeleider
interventie
leerkrachten
leerlingkenmerken
leiderschap
ondersteuning
ouderbetrokkenheid
professionalisering
schoocultuur
self-efficacy
taakmotivatie
toetsresultaten
welbevinden
zorgprofielen
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

In dit deelonderzoek staan passend onderwijs in de klas en de randvoorwaarden die hierbij van belang zijn centraal. Dit is in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten, lesobservaties en het verzamelen van informatie over en toetsresultaten van leerlingen. Het onderzoek is uitgevoerd in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een eerste meting. Volgend schooljaar wordt een vervolgmeting uitgevoerd, om zicht te krijgen op ontwikkelingen.