Monitor oudertevredenheid. Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs

Icoon - Publicatie
bureaucratie
leerlingen
mbo-studenten
ouders
oudertevredenheid
schoolkeuze
thuiszitters
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Met dit onderzoek wordt de tevredenheid van ouders over verschillende aspecten van de leerlingenzorg op de school van hun kind in kaart gebracht. Dit wordt gedaan voor alle ouders: ouders mét een kind dat extra ondersteuning krijgt en ouders zónder een kind dat extra ondersteuning krijgt. Met een nulmeting is (in 2014) in kaart gebracht hoe ouders de leerlingenzorg voor de start van passend onderwijs ervaarden (Kuiper, Dikkers, Emmelot & Ledoux, 2015). Nu is (in 2016) gekeken in hoeverre de tevredenheid na de invoering van passend onderwijs is veranderd.