Samenvatting Passend onderwijs in pers en politiek

Icoon - Publicatie
basisondersteuning
bekostiging
beleidsdoelen
besturing
debat
financieel beleid
lerarenacties
pers
politiek
referentiekader
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Lees hier de samenvatting van het rapport Passend onderwijs in pers en politiek.

Passend onderwijs beroert de gemoederen. Het publieke en politieke debat over passend onderwijs staat centraal in het rapport. Vanaf het moment dat de wet van kracht werd op 1 augustus 2014, tot vijf jaar daarna. In die periode werden ruim 100 uitzendingen op radio en televisie, bijna 800 krantenartikelen en meer dan 1.000 parlementaire documenten gewijd aan passend onderwijs. Die zijn voor dit onderzoek allemaal verzameld, gecodeerd en op verschillende manieren geanalyseerd. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet over de vraag wat passend onderwijs daadwerkelijk wel of niet teweeg heeft gebracht in de praktijk, maar uitsluitend over het debat óver passend onderwijs.

Het rapport is op 22 april 2020 als bijlage meegestuurd met de Kamerbrief Tweede Kamer over verschillende dossiers Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.