Samenvatting rapport opting out lwoo

Icoon - Publicatie
leerwegondersteunend onderwijs
licenties
lwoo
lwoo-beleid
ondersteuning
opting out
ouderbetrokkenheid
samenwerkingsverbanden
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Lees nu ook de samenvatting van het eindrapport van het voortgangsonderzoek naar opting out leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Hierin doen we verslag van de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden geven aan het nieuwe lwoo-beleid en van de ervaringen die in de afgelopen drie jaar hiermee zijn opgedaan.

Deze samenvatting hoort bij het rapport ‘Drie jaar ervaring met nieuw beleid lwoo‘.